Molnár Zsolt

A kormányzás szintjei

 

A megismerés-cselekvés irányításának szintjei

 

 

A szervezetekben általában nem egyszintű, egyszerű kormányzási (cselekvésirányítási) folyamat alakul ki, hanem a szervezet szerkezetének, összetettségének, illetve a szükségleteknek megfelelően a cselekvésirányítás is összetett, többszintű lesz.

Az egyes szintek kapcsolódhatnak a kormányzási (cselekvésirányítási) módszerekhez.

 

Az alapvető megismerési-cselekvési folyamat legalább négy szinten zajlik.

 

1. Közvetlen inger-válasz szint, ez a reflexek területe. A válaszok közvetlenül megszületnek az inger hatására. Gyors, de kötött, merev cselekvést tesz lehetővé.

 

2. Az érzelmek szintje. A bejövő ingerek hatására a rendszer belső állapota nagyvonalú rendbe szerveződik, a kialakuló hálózati állapotműködés bizonyos nagyvonalú, általános válaszokat, válaszcsoportokat hoz létre, helyez előtérbe. A rendszer alapbeállítódásai alakulnak ki. Nagyvonalú, durva igazodás a környezet hatásaihoz.

 

3. A természetes ismeretek szintje. A rendszer a bejövő ingereket feldolgozza, belőlük közvetlen tapasztalati, majd egyre elvontabb kivonatokat, fogalmakat hoz létre a mintázatok felismerésével, lényegkiemeléssel. A rendszer a kiemelt lényeg alapján előrejelez, cselekvést tervez, és a cselekvést végrehajtja, azt szabályozza. Finom, teljes, szerves megismerés, tervezés és a cselekvésen keresztül a környezethez való igazodás, arra való hatás.

 

4. Nyelvi szint. A rendszer megismerési, tervezési, cselekvési, teljes, szerves, de lassú, nehézkes folyamatait támogatja a rugalmasságot, kapcsolhatóságot biztosító, könnyen használható eszközrendszerével, a nyelvvel. A nyelv a természetes fogalmakat megnevezi, jelöli és ezzel az egyszerű, rugalmas, kapcsolható kezelés megvalósul.

 

A rendszerbeli irányítási folyamatok nagyvonalakban a fentieknek felelnek meg. E négy szint lényegében lefedi a fő belső rétegeket.

Természetesen a belső irányítási, szabályozási folyamatok ennél sokkal összetettebbek, nagyon sok egyéb kiegészítő, segítő, szabályozó, irányító kör van még. A fentiek a legfontosabbak.