Molnár Zsolt

A kormányzás tudománya

 

 

A kormányzás tudományának (más szóval az irányítás tudományának) idegen elnevezése kibernetika, angolul cybernetics. A szó Norbert Wienertől ered, aki először használta 1948-as munkájában. A szándéka az volt, hogy a rendszerek és környezetük együttműködési, irányítási folyamatára megfelelő kifejezést találjon. Úgy gondolta, hogy a legmegfelelőbb a görög kibernetikosz szó lehet, mely kormányost, kormányzásban jártas személyt jelent. A rendszer – legyen az élő, vagy gépi– működése erősen emlékeztet a hajó vízen való mozgására, irányban tartására, kormányzására. A kormányzás a hajó mozgásának, vagyis cselekvésének, behatárolása a kormány segítségével, melynek eredményeképpen a hajó a szándéknak megfelelően mozog, viselkedik a külvilágban.1 Ahhoz, hogy a kormányos ezt véghez tudja vinni, figyelnie kell a tengert, a külvilágot és a hajót is, és ezekből az adatokból kell kitalálnia azt, hogy hogyan kormányozzon.

A cselekvés, cselekvésirányítás, megismerés, megvalósulás, s külső tényezők összjátéka olyan egység, mely mintaként szolgált Wiener számára az egész körfolyamat megnevezésében.

A tudományterület maga a XX. század 30-as, 40-es éveiben az élettanban az idegrendszer, az irányító villamos rendszer tanulmányozásából született. Azt találták, hogy a cselekvésirányítás (kormányzás) folyamata az élőlények alapvető sajátossága. Ezt általánosították.

 

A kormányzás (cselekvésirányítás) feladata

 

A kormányzás (cselekvésirányítás) a szervezet egyensúlyi (cél) állapotban tartásának folyamata, a szervezet a környezetet, a környezeti változásokat, zavarokat észleli és az egyensúlyi állapot megtartása, érdekei elérése érdekében a környezetre hat, igyekezve, hogy azt kedvezően befolyásolja, illetve ha ez nem lehetséges, akkor alkalmazkodjon, illeszkedjen.

A kormányzási (cselekvésirányítási) folyamat feladata a környezetben jelentkező változások kezelése, a zavarok kiküszöbölése, semlegesítése, a lehetőségek kiaknázása.

 

Rokon megnevezések

 

Érdemes megvizsgálni a kormányzás megnevezéshez kapcsolódó, rokon, vagy gyakran helyette használt kifejezéseket, úgymint irányítás, vezetés, szabályozás.

 

1 A hajó mozgása több tényező eredője. A kormánylapátnak, a hajótestnek, a tengernek és egyéb külső ható tényezőknek (pl. szél stb.) együttes hatása eredményeképpen mozog a hajó arrafelé, amerre e tényezők vezérlik.